PREUS I IMPOSTOS

tots els preus de productes seran en euros, inclòs l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), que correspongui per a cada producte.

En la factura, en el cas de que el client ho sol·liciti, és podrà veure l’import total amb el desglossament de les diferents bases imposables, si és que n’hi ha, i amb el seu corresponent tipus impositius.

SISTEMES DE VENDA

Els clients podran realitzar la compra a través d’inernet en la nostra botiga online www.llepol.cat

per email bet@llepol.cat o per telefon al 609789920.

TERRITORI DEL SERVEI

Llépol ofereix els seus productes a tot el territori peninsular espanyol, així com a les Illes Balears. No es realitzen operacions d’enviaments amb residents de les Illes Canàries, Ceuto o Melilla.

SISTEMES DE PAGAMENT

Transferència bancària:

Si selecciona com a mitjà de pagament transferència bancària, rebrà per correu electrònic el detall de la confirmació de la seva comanda, amb el número de compte al que s’ha d’efectuar la transferència bancària a nom d’Elisabet Carbonell Esteruelas al següent compte IBAN de CaixaBank: ES46-2100-0165-6101-0070-0797. Es molt important que indiqui al camp “assumpte” o “concepte” de la transferència el número de comanda, així com el nom i cognoms amb el que s’ha realitzat la compra.

No es considerarà conforme la comanda fins que es constati de forma efectiva per la nostra entitat bancària que s’ha efectuat l’ingrés al nostre compte corrent. Tingui en compte que el temps mínim que tarda normalment en fer-se efectiva la transferència entre dos entitats financeres diferents, és de dos dies laborables. Si coincideixen el banc emissor i receptor, el temps d’espera es redueix a un dia.

Les possibles comissions bancaries que li cobri el seu banc per la transferència corren a càrrec seu.

Targeta de crèdit (Visa, MasterCard, JCB i American Express):

Des de Llépol, garantim que cadascuna de les transaccions que realitza amb nosaltres és 100% segura. Totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. Llépol utilitza un servidor segur basat en la tecnologia de seguretat estàndar SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

En iniciar l’últim pas del procés de compra havent escollit el pagament amb targeta de crèdit, el connectarem mitjançant connexió segura directament al Terminal de Venda de l’entitat financera, CaixaBank, des d’on introduirà les dades de la seva targeta que li indiquin i la validarà. Posteriorment el banc indicarà si l’operació és conforme, i automàticament el nostre sistema començarà a procesar la seva comanda.

Llépol no registra aquesta informació en la seva base de dades ja que no té cap accés a ella.

Informació detallada sobre el pagament amb Targetes de crèdit:

El TPV virtual és un dispositiu preparat per a treballar de manera totalment segura dins de l’operativa de vendes a través d’internet, és a dir:

A. Intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta par a sol·licitar l’autenticació del titular (verificació de la seva identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d’autorizació. D’aquesta forma es garantitza que només el titular genuí, propietari de la targeta, podrà operar amb ella.

B. Implementa SSL en totes les comunicacions que impedeixen la interceptació de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s’estableixen durant la transacció.

C. També habilita mecanismes per a provar l’autenticitat de l’origen de ls transaccions i que impideixen, així mateix, la manipulació de dades per tercers. D’aquesta forma s’assegura la integritat de les dades de la transacció.

D. Les dades de les targetes no són conegudes pel comerç, amb el que s’evita que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de manera fraudulenta. (La millor manera de salvaguardar en el comerç una informació sensible de clientes és no tenir-la).

Per tant, totes les transacciones que se es realitzen a través del nostre TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguritat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i comerços i les seves entitats adquirents.

Les dades concernents al número de la seva targeta de crèdit deixen només constància en las entitats financeres amb les que treballem. Ademés s’utilitza un sistema d’encriptació de dades amb la màxima seguritat. Llépol no pot registrar aquesta informació en cap moment.

En determinats casos i per a prevenir possibles incidències, Llépol es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client un mitjà de pagament concreta en el cas de que no s’acrediti fehacentement la identitat del comprador.

Paypal

El client serà conduït a la web de PayPal aprofitant la seva plataforma de pagament segur. Una vegada efectuat el procés de pagament, serà reconduït altra vegada a la pàgina web de Llépol.

Una vegada al web de PayPal podrà realitzar el pagament amb el seu compte personal de Paypal. Paypal pot retenir un import a mode de fiança o assegurança en intentar realitzar una compra a través de la seva plataforma (des d’uns cèntims a 1€). Aquest import el reemborsarà PayPal en un mes aproximadament. El cobrament d’aquest import no garanteix que la compra estigui realitzada.

Enviament: preus i terminis

Durant el procés de compra podrà estipular dues adreces diferents, una d’enviament, i posteriorment una de diferent per a facturació. Utilitzi una adreça d’enviament en la que algú pugui recollir la compra durant el que s’entèn com horari comercial/d’oficina.

ENVIAMENTS I MITJANS D’ENVIAMENT DISPONIBLES:

Durant el procés de compra podrà estipular dues adreces diferents, una d’enviament, i posteriorment una de diferent per a facturació.

Els terminis d’entrega poden oscil·lar en una franja compresa entre els 3 i els 5 dies laborables, depenent del destí. Cal comptar entre 1 i 2 dies de manipulació, i entre 1 i 3 dies per part de l’empresa de transport. Com que les comandes surten de Llépol, a Vila-rodona, Alt Camp, les que tinguin com a destinació aquesta mateixa província o ciutats grans, però no segur, que tinguin un enviament de 24-48 hores per part de l’empresa de transports, i les províncies més llunyanes segurament rebran els enviaments al cap de 72 hores de ser despatxats del magatzem.

L’empresa encarregada de fer el transport és Nacex, que cobreix tot el territori peninsular.

0

Comença a escriure i apreta Enter per cercar