Devolucions, desistiments i canvis de productes

Llépol garanteix el dret de desistiment del client, oferint un plaç de 14 dies naturals per desistir de la compra sense necessitat de justificació. Recollirem els productes mitjançant la mateixa companyia de transports que va realitzar l’entrega. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució de béns, que serà el mateix import que l’enviament de la compra realitzada (independentment de si el client va realitzar la compra amb l’enviament amb alguna promoció/ oferta).

Al formalitzar la compra vostè accepta conéixer i acatar el següent text legal. La llei 3/2014 del 27 de marzo de 2014 estableix que:

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos (postalmente a “Elisabet Carbonell Esteruelas, c/ Gaià 3 43814 Vila-rodona” o electrónicamente a bet@llepol.cat) su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico).  Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente. Consecuencias del desistimiento: En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.

Recogeremos los bienes mediante la misma compañia de transportes que realizó la entrega. Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, que será del mismo importe que el envío de la compra realizada. Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

Llépol accepta només  devolucions únicament en el cas de que algun dels articles de la panera sigui defectuós o no arribi al seu destí en les seves condicions òptimes. En aquest cas el client haurà de comunicar-nos-ho mitjançant correu electrònic a bet@llepol.cat i nosaltres assumirem les despeses d’enviament corresponents a la devolució, i una vegada rebut i comprovat l’article defectuós, procedirem a enviar-li, sense cap cost, un nou en substitució.

Si el client optés, per no demanar la substitució, sinó una devolució, es procedirà de la mateixa manera anteriorment descrita. Una vegada comprovat l’estat defectuós del producte, i en el plaç de 14 dies de la seva recepció al magatzem, es reintegrarà al client l’importa de la panera defectuosa mitjançant el mateix sistema amb el que es va realitzar la compra, tal i com descriu el text de la llei 3/2014 anteriorment mencionada.

Si el client desitja anular la comanda es podrà fer sempre i quan encara no s’hagi enviat.

0

Comença a escriure i apreta Enter per cercar