POLÍTICA DE PRIVACITAT

Elisabet Carbonell Esteruelas amb NIF 77784558F, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels nostres usuaris.

Totes les dades facilitades durant el procés de registre i/o compra, seran inclosos en un fitxer automàtic de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la nostra responsabilitat, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip d’ Elisabet Carbonell Esteruelas, pugui I) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies d’ Elisabet Carbonell Esteruelas , aquí ressenyades, informarem d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal emplenar necessàriament.

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, especialment, en remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D., l’usuari atorga consentiment inequívoc a Elisabet Carbonell Esteruelas, perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment, així com perquè realitzi les següents activitats i/o accions, tret que indiqui el contrari en contractar o subscriure qualssevol producte i/o servei, o a resultes d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

  • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial d’ Elisabet Carbonell Esteruelas.
  • L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes d’ Elisabet Carbonell Esteruelas iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per Elisabet Carbonell Esteruelas -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris d’ Elisabet Carbonell Esteruelas amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no anés subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual i/o comercial.

El responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers d’ Elisabet Carbonell Esteruelas, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web. Així mateix Elisabet Carbonell Esteruelas es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l’establert en el Reglament de Mesures de (RD 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar a qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a bet@llepol.cat, o be enviant una carta a Avda. Enric Benet 14, 43814 Vila-rodona.

0

Comença a escriure i apreta Enter per cercar